Magunkról

Az ERPE Szakcsoport egyesület 2019. márciusában került a civil szervezetek országos jegyzékébe. 13 gyermekorvos alapította: Ágoston Klára Zsuzsa (Barót), Bodoni-Imre Tímea (Székelyudvarhely), Csepán Emőke-Theodora (Szováta), Ellenes-Jakabffy Zoltán-Imre (Nagyvárad), Gyulai Gabriella (Sepsiszentgyörgy), Jancsó Réka (Székelyudvarhely), Koncsag-Szász Előd (Székelyudvarhely), Máthé Tünde-Edina (Székelyudvarhely), Molnár Ildikó (Székelyudvarhely), Nagy Annamária (Gyergyószentmiklós), Sántha Klaudia-Kármen (Nyárádszereda), Sipos Emese (Marosvásárhely), Tóth Zsuzsa (Csíkszereda).

Célunkat így fogalmaztuk meg:

 A Szakcsoport egy olyan szakmai szervezet, amely nonprofit, apolitikus, a közjót szolgálja, kiemelt célja a gyermekellátás fejlesztése, az anyanyelv használatának támogatása az orvosi szolgáltatások végzése során, a gyermekellátásban dolgozók morális és anyagi támogatása, a gyermekorvosok tudományos tevékenységének támogatása, a gyermekorvosok érdekvédelme és érdekképviselete, az egészséges életmód népszerűsítése, a gyermekellátás színvonalának emelése a szolgáltatók szakmai felkészültségének fejlesztése által, továbbá a gyermekgyógyászati tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása, a gyermekorvosi praxisok gazdasági és szakmai megerősítése. 

Az újonnan alakult szervezet elnöke Ágoston Klára Zsuzsa, alelnöke Koncsag-Szász Előd, titkára Sipos Emese, az ügyvivő csapat további tagjai Jancsó Réka és Sántha Klaudia-Kármen. Székhelye a Székelyudvarhelyi Városi Kórház Gyermekosztályán található.

 

Kép: Az alapítók

Előzmények

A Szakcsoport története valójában 2013 májusában kezdődött. Egy külföldi gyermekgyógyászati konferencián az erdélyi résztvevők történetesen egy asztalnál ültek az ünnepi vacsorán. Megállapították, hogy otthon Erdélyben nincs olyan jól működő fórum, ahol a magyar gyermekgyógyászok anyanyelvükön vitathatnák meg a gyermekellátás helyi, aktuális problémáit.

Egy évvel később, 2014 májusában Székelyudvarhely adott otthont az első találkozónak. Az önképzőkör jellegű szimpózium témája a gyermekkori hasi fájdalom volt. 35-40 gyermekorvos részvétele reményen felüli sikert jelentett, hiánypótlónak és működőképesnek bizonyult a kezdeményezés. Ettől kezdve minden év májusában megszervezésre került a szimpózium. 2015-ben Csíkszeredában, 2016-ban Sepsiszentgyörgyön, 2017-ben Borzonton, 2018-ban pedig Nyárádszeredában volt találkozó.

Az együtt gondolkodás mellett elkezdődött a közös munka is. 2016-tól kezdődően konszenzus-viták során sikerült megegyezni számos betegség egységes ellátásában, figyelembe véve az aktuális nemzetközi irányelveket. 2019-re tehát eljött az ideje az egyesület bejegyzésének.

Főbb projektjeink

1. Gyermekgyógyászati Továbbképző Konferencia

Évente továbbképző konferenciát szervezünk gyermekorvosok és családorvosok számára olyan témakörökben, amelyekre tapasztalatunk szerint nagyobb szükség van. Olyan neves külföldi vagy belföldi előadókat hívunk meg, akik segíthetnek bennünket a betegellátás színvonalának növelésében.

2. ERPE Találkozók

Erdélyben kb. 150 magyar gyermekorvos és gyermekgyógyász szakosodással rendelkező családorvos tevékenykedik. Számukra nyújtunk lehetőséget, hogy önképzőkör jellegű találkozón bemutathassák szakmai tapasztalataikat.

3. Betegoktatás és előadásbank

A tudatos betegek, tudatos szülők szélesedő társadalmi rétege igényli a teljes körű tájékoztatást, érteni akarja a betegségek és kezelések lényegét. Szakcsoportunk nem minősíti, hanem tényként fogadja el ezt az igényt, és kiemelt jelentőséget tulajdonít a jó orvos-beteg kommunikációnak, a rendszeres betegoktatásnak.

A térségünkben dolgozó gyermekorvosok egyetértenek abban, hogy szükség lenne érdeklődő laikusok (szülők és gyermekek) egészségértésének javítására, ismeretterjesztő, prevenciós előadások tartására, de főként a munkahelyi túlterheltség miatt kevés példa akad rá. Az előadásbankban megtalálható prezentációkat bármelyik egyesületi tag felhasználhatja.

4. Irányelvek

Ismerve a gyermekellátás egyenetlenségeit térségünkben, már 2016 óta alaposan kidolgozott, gyakorlatias ajánlásokat állítunk össze a nagy, nemzetközi irányelvek felhasználásával, adaptálásával. A korábbi években számos betegség ellátásáról készítettünk részletes útmutatót.

5. Gyermek.ro honlap

A honlap elsősorban a kapcsolattartást szolgálja az ERPE Szakcsoport tagjai között, de kommunikációs csatornaként is használjuk szülők, érdeklődők irányába.

6. "Hova küldjem?" címlista

Általánosságban elmondható, hogy a gyermekgyógyászati szubspecialitások hiányszakmák Romániában. A városi kórházakban dolgozó gyermekorvosoknak nem ritkán kihívást jelent olyan központba juttatni a beteget, ahol az rövid időn belül valóban definitív ellátást kaphat. Regionális szinten nincs elég jó rálátásunk az emberi erőforrásokra a gyermekgyógyászat határterületein. Hatékony kommunikációval, a tapasztalatok megosztásával közösen azonosíthatjuk az optimális betegutakat.

Tevékenységi beszámolók

2019-ben az újonnan alakult ügyvezető csapat megszervezte az I. Gyermekgyógyászati Továbbképző Konferenciát Székelyudvarhelyen, illetve a VI. ERPE Találkozót Olaszteleken. A Szakcsoport tagjai aktívak voltak a betegoktatás terén, számos prevenciós vagy ismeretterjesztő előadást tartottak gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Elkészült a minor fejtraumákról szóló irányelv, amely kétnyelvű betegtájékoztatót is tartalmaz. Sikerült elindítani a tagok számára az előadásbankot. Körvonalazódott a gyermek.ro honlap tervezete. Sok munkát igényelt a szervezetfejlesztés. A részletes beszámoló pdf formátumban olvasható itt.

2020 áprilisában online kerekasztal beszélgetést szerveztünk, dr. Zaharia-Kézdi Iringó Erzsébet marosvásárhelyi infektológus főorvos részletes, naprakész bemutatót tartott a koronavírus fertőzésről. Októberben Kézdivásárhelyen tartottuk a VII. ERPE Találkozót, dr. Tarczali Mária osztályvezető főorvos volt a főszervező. Meghívott előadóink voltak dr. Constantin Tamás budapesti gyermek-reumatológus osztályvezető, egyetemi docens, illetve Fejér Szilárd kutató kémikus, laborvezető. A koronavírus-járvány ellenére népes és sikeres volt a hibrid (online és offline) találkozó. Ugyancsak Kézdivásárhelyen anyatejes táplálás támogatását szolgáló munkacsoport jött létre és elkezdte a leendő kismamák rendszeres oktatását. 2020 folyamán sokat dolgoztunk a gyermek.ro honlap és a Hova küldjem szakorvosi címlista elkészítésén.

2021 januárjában indult a gyermek.ro honlap. Az év során szakmai hírek, betegtájékoztató anyagok, könyvismertetők, konferencia-beszámolók, szakmai közlemény referátumok jelentek meg az oldalon. A regisztrált felhasználók gyakran látogatták a Hova küldjem címlistát. Az eseménynaptárunk számos gyermekgyógyászati rendezvényre, online vagy offline továbbképzőre / konferenciára hívta fel a figyelmet. A Hírfigyelő rovatban a gyermekgyógyászati vonatkozású, főként sajtóhíreket emeltük ki. A Személyre szabott betegoktatás és egészségnevelés Székelyudvarhelyen megnevezésű projektünk támogatást nyert a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala pályázati kiírásán, így 12 féle, román és magyar nyelvű szórólapot összesen 2600 példányban nyomtathattuk ki. A projektben 7 gyermekorvos vett részt, ők 6 székelyföldi kórházat képviselnek. A személyes találkozásra a járvány miatt nem volt lehetőség. Nagyon szűk körben, októberben, Borzonton tartottunk megbeszélést, Nagy Annamária kolléganőnk szervezésében.